Wat is VPN

Een Virtual Private Network (VPN) is een goedkope manier om een Wide Area Network (WAN) uit te bouwen met behoud van vertrouwelijkheid over een bestaande verbinding. Deze dienst maakt gebruik van een reeds bestaand netwerk, doorgaans het internet, om informatiedeling tussen geografisch afgescheiden netwerken mogelijk te maken alsof er een dedicated netwerk voorzien was. De verzonden data kan best beveiligd worden opdat de integriteit, autorisatie en authenticiteit van de data over dit onderliggende netwerk gewaarborgd blijft. De eindgebruikers zullen in principe niet merken dat er een VPN gebruikt wordt. Technisch zijn er ondertussen tal van protocollen uitgewerkt die deze dienst beschikbaar maken, het bekendste en meest courante protocol vandaag de dag is IPsec.

Bron: Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/VPN

Andere Links